Polish school (Marcin Groblicz?)

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Polish school (Marcin Groblicz?)

Instrument: violin

Classification: 3 Chordophones / 32 Composite chordophones / 321 Lutes / 321.3 Handle lutes / 321.32 Necked lutes / 321.322 Necked box lutes or necked guitars / 321.322-71 Necked box lutes or necked guitars with a bow

Violin maker: unknown / Marcin Groblicz [?]

Date: middle of the 18th c.

Country: Poland

Owner: Ministry of Culture and National Heritage’s Collection of Violins, held by the Music Instrument Museum in Poznań (inv. no. MNP Id 204)

Inventory number: KIL-40, identification no. MKiS XVc-40

Provenance: before 1939 possessed by Zdzisław Dziewulski from Warsaw; on 23 Nov. 1962 bought from Andrzej Dziewulski from Warsaw. According to violin maker A. Karolkowski, the instrument had belonged to the father of violin maker F. K. Pruszak in Warsaw; Zdzisław Szulc attributed the instrument to Baltazar Dankwart I, Karol Stromenger attributed it to Marcin Groblicz senior

Description: the instrument has features of the Polish violin making school; two-piece spruce belly, one-piece back of bird-eye maple; Polish f-holes with sharp tongues; peg box ended with a lion head

Inscriptions: no maker’s label; maintainers' labels: one handwritten on the left side in the middle: Feliks Konstanty Pruszak / Warszawa 1926 rep. 128; another printed: Jan Karoń (nepos Laurentu) / (korekta) Varsaviae Anno 19(63); burned on the bass-bar with a handwritten date: Jan Karoń Warszawa (1963); inside marked: KIL-40; burned on the endpin: KIL

Measurements: body length 355 mm, upper bout 161.6 mm, middle bout 106.2 mm, lower bout 194,5 mm, total length without endpin 599 mm, with endpin 605 mm

Materials: spruce, bird-eye maple

Violinists: Stanisław Barcewicz, Ignacy Weisenberg, Stanisław Kawalla and others

Catalog card: based on the Union of Polish Artist Violin Makers’ documentation; K. Stromenger, Skrzypce polskie, "Arkady" (1935) no. 8, pp. 470-473; Z. Szulc, Słownik lutników polskich, (Poznań 1953); Polska szkoła lutnicza: instrumenty Grobliczów i Dankwartów, vol. 1, ed. P. Frankowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu (Poznań 2016); A. Knast, Nowa atrybucja skrzypiec ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle badań nad polską szkołą lutniczą XVII i XVIII wieku, in: Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: katalog, konteksty, album, ed. R. Suchowiejko (Kraków 2016), p. 226<< Back